Math o Ymgeisydd

Pa fath o gwsmer ydych chi?

Dyma'r meddiannwr neu'r gweithredwr sy'n ceisio cofrestru'r gweithgaredd.

Os ydych chi'n unigolyn cliciwch y botwm unigolyn isod. Os ydych chi'n gwmni, sefydliad cyhoeddus (fel cyngor lleol) neu'n sefydliad o unigolion (fel partneriaeth, cliciwch y botwm sefydliad isod.

Unigolyn Sefydliad