Eithriad Dŵr

(Arllwys meintiau bychan er dibenion gwyddonol)

Defnyddiwch y botwm isod i ddechrau'r broses ymgeisio am eithriad dŵr (arllwys meintiau bychan er dibenion gwyddonol) newydd. Os ydych am ddechrau cais am fath gwahanol o eithriad, ewch yn ôl i wefan CNC a dechrau eto.

Darllenwch y meini prawf cymhwyso llawn cyn dechrau ar eich cais, yma.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r gofrestr gyhoeddus i wirio p'un a yw eich safle ag eithriad eisoes cyn dechrau'r broses ymgeisio am eithriad dŵr (arllwys meintiau bychan er dibenion gwyddonol) newydd.

Dechrau'r rhaglen