Eithriadau a Thrwyddedu

Gellir defnyddio’r adnoddau isod i weld trwyddedau cyfredol neu gofrestriadau eithrio, neu i wneud cais am gofrestriadau newydd.

Eithriadau Gwastraff a Dŵr

Defnyddiwch y dolennau canlynol ar gyfer camau cysylltiedig ag eithriadau gwastraff a dŵr.

Cofrestr Gyhoeddus
Defnyddiwch y ddolen hon i chwilio am eithriad gwastraff cofrestredig neu ddŵr cyfredol.
Eithriad Gwastraff Newydd
Defnyddiwch y ddolen hon i greu eithriad gwastraff newydd.
Eithriad Dŵr Newydd – Gollwng mesurau bychain i ddibenion gwyddonol
Defnyddiwch y ddolen hon i greu eithriad dŵr newydd (gollwng mesurau bychain i ddibenion gwyddonol).
Eithriad Dŵr Newydd – Tanc carthion / Uned trin carthion cryno
Defnyddiwch y ddolen hon i greu eithriad dŵr newydd (tanc carthion / uned trin carthion cryno).
Eithriad Gwastraff Newydd – Gollyngiad o systemau gwresogi o’r ddaear / oeri
Defnyddiwch y ddolen hon i greu eithriad dŵr newydd (gollyngiad o systemau gwresogi o’r ddaear / oeri).

Cofrestriadau Gwastraff Peryglus

Defnyddiwch y dolennau canlynol ar gyfer camau gweithredu cysylltiedig â chofrestriadau Gwastraff Peryglus

Cofrestr Gyhoeddus
Defnyddiwch y ddolen hon i chwilio am gofrestriadau gwastraff peryglus cyfredol.
Cofrestr Gyhoeddus
Defnyddiwch y ddolen hon i greu cofrestriad gwastraff peryglus newydd.

Trwyddedau EPR a Thrwyddedau Adnoddau Dŵr

Gallwch chwilio am drwyddedau EPR cyfredol a thrwyddedau Adnoddau Dŵr yn y ddolen ganlynol.

Cofrestr Gyhoeddus
Defnyddiwch y ddolen hon i chwilio am drwyddedau EPR a thrwyddedau Adnoddau Dŵr.